Malka

Kashrut:
אמריקן כשר (הרב חיים ברוד)

Opening Hours

Sunday
09:00-22:00
Monday
09:00-22:00
Tuesday
09:00-22:00
Wednesday
09:00-22:00
Thursday
09:00-22:00
Friday
09:00-16:00
Saturday
20:00-00:00
S/N 20 Avenida Norte, Playa del Carmen, Mexico
529841679098