MALKA Kosher Restaurante

Kashrut:
American Kosher - Mashgiach Tmidi

Opening Hours

Sunday
09:00-22:00
Monday
09:00-22:00
Tuesday
09:00-22:00
Wednesday
09:00-22:00
Thursday
09:00-22:00
Friday
09:00-16:00
Saturday
20:00-00:00
20 Avenida Benito Juárez, Playa del Carmen, Mexico
+52-984-167-9098