Shabbat times in Playa del carmen

Upcoming Shabbat Times (Parsha Vayeshev (Shabbat Hanukkah) 09/12/2023)
Shabbat begins: 17:50
Shabbat ends: 18:44